Verkstaden.

Verkstaden är en förutsättning för ett gediget och bra hantverk i egen regi.

Att designa smycken för enskild kund ger hantverket en extra dimension.
Samverkan, kundens önskan och yrkesmannens kunskap om vad som är möjligt att åstadkomma. Skissa, diskutera pris och fastställa utformningen innan kundens godkännande;
All denna aktivitet, innan smycket går till färdigställande och blir ett unikum.
Allt detta är en kick som gör att yrkesvalet känns så rätt.

KONTAKT

+46 728 88 11 81
info@jpsguld.se

ADRESS

ENGELBREKTSGATAN 8
| MALMÖ

ÖPPETIDER

TISDAG – FREDAG: 11.00 – 18.00
| LÖRDAG: 11.00 – 15.00